Kontakt

Ing. Juliana Arvaiová

T.: 0905 603 294
@:
financie@finmark.sk | finmark@finmark.sk

Fakturačné údaje

FINMARK s.r.o.

Sídlo firmy: Nábrežná 4, 044 13 Valaliky

IČO: 45 964 807
DIČ: 2023164759
IČ DPH: SK2023164759
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Štúrova 27/B, Košice
Č. účtu: 3101376553/0200
OR OS Košice I., oddiel Sro, vložka č. 26780/V

link na Výpis z OR